Vedisk Astrologi

Det Vediska astrologisystemet har rötter i de ca.5000 år gamla vedaskrifterna. Urgamla textbearbetningar av vise män som Parsara och Jaimini ligger idag till grund för astrologiska tolknings strukturer och texter. 

Enligt astrologins vetenskap, representerar planeterna vissa specifika kosmiska energier och utsända magnetfält vilka påverkar det mänskliga livet på jorden. Horoskopen är en återspeglande karta av himmelen vid personens exakta födelse tid och plats och visar planeternas positioner och deras inbördes relationer i förhållande till det nyfödda barnet.
Vedisk astrologi är den indiska vetenskapen som studerar kombinationer av olika typer av påverkan dessa stjärnkroppar har på olika människors liv.


Johan hade en introduktionsdag för Astrologi kursen i Örebro 2019, och här nedan kan du lyssna på den! Cirka 2 timmar.