Hej och varmt välkomna till 
Veda Aurum,

Johan Andao
och
Martina Andao