Veda Aurum 

Veda Aurum 

Veda Aurum är startat av Johan och ligger i Göteborg, Allmänna vägen 13 B. Där har Johan sina kurser och konsultationer samt sitt eget Örtapotek. 

Veda Aurum består Johan Andao där han har föreläsningar, kurser samt tar emot privata konsultationer i Veda Aurums loklar.