Veda Aurum 

Veda Aurum 

Veda Aurum är startat av Johan och ligger i Göteborg, Allmänna vägen 13 B. Där har Johan sina kurser och konsultationer samt sitt eget Örtapotek. 

Veda Aurum består i nuläget av både Johan Andao och Martina Andao där de håller tillsammans föreläsningar, kurserna samt tar emot privata konsultationer både enskilt och gemensamt i Veda Aurums loklar.